SiteLock

  

Disclaimer

  


   Praktijk in Natuurlijke

   Geneeswijzen


   Grote Haarsekade 89


   4205 VL Gorinchem


   Telefoon: (0183) 62 88 87


   E-mail: hannie@hoeber.nlDe behandelingen die u bij mij ondergaat voer ik met de grootste zorgvuldigheid, toewijding en accuraatheid

uit. Ik zal geen behandelingen uitvoeren die enig gevaar kunnen opleveren of die een contra-indicatie

hebben. De behandelingen kunnen echter op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen

en dienen invloed uit te oefenen op het lichaam en emotionele en/of mentale toestand teneinde de

gezondheid van de cliënt te verbeteren. Als therapeut kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen

voor mogelijk aan de behandeling toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.


Een Natuurgeneeskundig consult, Voetreflex of Tuina behandeling is geenszins bedoeld als vervanging

voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerd arts te raadplegen.


“Als lid van de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit,

Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.


Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”


Klachtenregeling en tuchtrecht


Tuchtrecht TBNG